Z kroniky Včelné díl IV – Vlastenecko-dobročinná Obec Baráčníků

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Vlastenecko-dobročinná Obec Baráčníků

Na sedmi sousedských seděních se převážně hovoří o dřívější době, z níž tato dobročinná organizace vzešla, o našich slavných mužích a ženách, ale i přítomné době. Jak to sousedské zvyky vyžadují, navštěvují se Baráčníci ze sousedních Obcí navzájem. V obci se organizovaně zúčastňují všech podniků, které mají význam pro celou obec /viz odhalení pamětní desky s účastí velvyslance NDR Dr. Krolikovského/. Udržují kroje, které byly a jsou naší chloubou, ale které se, bohužel, stále v menším množství objevují na veřejnosti i při slavnostních příležitostech. Baráčníci přispívají na mezinárodní Den dětí. Jednou byli v Kulturním domě pořadateli májové veselice, a podívali se autokarovým zájezdem na Šumavu. Ačkoliv se převážně rekrutují z řad starších lidí /průměrný věk 70 roků/, přece odpracovali na mateřské škole 52 hodin, a není ani zanedbatelná účast tetiček na sběru šrotu pořádaného svazem žen. Dlouholetým rychtářem již je soused František LOJDA.