Z kroniky Včelné díl IV – Český červený kříž

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Český červený kříž

Obsáhlá by byla zpráva místní skupiny Českého červeného kříže; tedy aspoň stručně. Plán práce byl splněn. Podařilo se získat tři mladé členy, z nichž jeden je dárcem krve. Odbočka má 99 členů, z toho 28 důchodců. Má padesát držitelů odznaku PZO, 9 dobrovolných sester, 2 zdravotní sestry, 8 vedoucích zdravotních středisek, 2 zdravotní instruktory CO a jednoho lidového školeného hygienika. Během roku ošetřili 45 zraněných osob, odpracovali 100 hodin v pečovatelské službě. Pořádali 6 výborových schůzí, jednu výroční členskou a jednu lékařskou přednášku na téma "Cévní choroby", které se zúčastnilo 64 osob. Podílí se na Mezinárodním dnu dětí, zúčastnili se odhalení pamětní desky, pořádají zájezdy, zakoupili, jako všechny ostatní organizace část cihel na výstavbu památníku dělnického hnutí v Čes. Budějovicích. Splnili deset odběrů krve, které plánovali, podílelo se na nich deset členů. Zaslouží si za tuto vpravdě lidskou službu náš dík. Ve sběru je významnou položkou šrot … 500 kg a 1200 kg šípků. Na brigádách odpracováno 286 hodin.

Předsedkyní je i v r. 1971 Alžběta PROKEŠOVÁ.

Ve zprávě organizace chybí zmínka, že z jejich středu navždy odešel významný zdravotní pracovník Ant. KOTÝNEK. Na jiném místě této kroniky však na něj nezapomeneme.