Z kroniky Včelné díl IV – Osvětová beseda

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Osvětová beseda

Osvětová beseda není samostatná jednotka, ale pracuje pod patronací školské a kulturní komise, jejímž předsedou je Adolf RATAJ, čp. 293. Správcem Osvětové besedy a Kulturního domu je Jan PAVLÍČEK, čp. 88. Osvětová beseda má samostatný účet u spořitelny, pokladní deník vede správce osvětové besedy. Máme sice Kulturní dům postavený po 2. světové válce s velikým nadšením a pílí obyvatelstva, ale byl postaven bez náležité dokumentace a proto má četné provozní závady. Chybí voda, studna, sociální zařízení je nedostačující a nehygienické, topí se jen v kamnech na uhlí, takže v zimním období se velký sál jen těžko vytápí. Pro ještě další drobné závady si dal národní výbor do volebního programu, že provede instalační zlepšení, především zavede vodu, ústřední topení a odstraní hygienické nedostatky. To vše v rámci rekonstrukce našeho kulturního stánku, k níž má dojíti v roce 1973.

Máme tedy kulturní dům, ale je dobře, že jsme jej neopatřili příslušným nápisem. Až na několik plesů v roce a veřejná plenární zasedání MNV, to kulturní stánek skutečně není. Prakticky celá část plošného prostoru byla pro úhradu nejnutnějších nákladů a oprav pronajata národ. podniku KOH-I-NOOR, tuškárna v Čes. Budějovicích za roční nájemné Kčs 16 200.– protože tuto částku nemohly kulturní /zábavní/ podniky v žádném případě docílit, dostala kultura "výhost". Ostatně: dnes veškerou kulturu jako divadla, koncerty apod. nám nahradí televize, jíž lidový vtip říká "bačkorová kultura". Ano, je to pohodlné. Oblečeme se do tepláků, natáhneme bačkory a díváme se na filmy atd., tedy bavíme se. Je to takřka zadarmo /až na ten televizor/, a hlavně: nemusíme se oblékat "mezi lidi". A solidní jeviště se stavělo v počátečním nadšení zbytečně.

Chápeme, že dnešní ochotníci nemohou při sebevětší snaze nahradit kvalitní výkony profesionálního divadla, kam se tak ještě zajíždí. Koncerty pak jsou téměř zcela – až na čestné výjimky – na okraji zájmu našich občanů. Snad se ten celý nedostatek s naší kulturou jednou změní. Kronikář se smutkem vzpomíná na staré ochotnické tradice, založené v roce 1920 ochotnickým spolkem "VČELA" ve Včelné.