Z kroniky Včelné díl IV – Místní knihovna

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Místní knihovna

Po uvolnění dosavadních prostor v domě čp. 56 /z bezpečnostních důvodů/ přešla knihovna do přízemní volné místnosti národního výboru s jedním malým oknem a se zarážejícím zatuchlým vzduchem, kterým je prolnut každý list knihy. Je to nedůstojné prostředí, a nehygienické. Knihovníkem je v předchozí kapitole jmenovaný Jan PAVLÍČEK, správce Osvětové besedy, který velmi čeká na rok, kdy bude rekonstruován Kulturní dům, v němž najde důstojné místo i místní knihovna. Nové regály na knihy jsou tam již uloženy.

A nyní, jaký byl náš čtenářský zájem téměř o 1 168 titulů knih, převážně beletrie?

KNIHY PRO DOSPĚLÉ: