Z kroniky Včelné díl IV – Svazarm

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Svazarm

Tento svaz pro spolupráci s armádou, míval dříve i jiný okruh zájmů. Byl to výcvik psů. Dnes však se ustálil na jedné disciplině a sice na střelbu z malorážky. V této disciplině absolvovalo členstvo, jehož počet se snížil ze 60 na 27, čtrnáct střeleckých tréninků. Zúčastnilo se dvou střeleckých soutěží v Lišově, z nichž si přivezlo několik cen.

Střelnice našeho Svazarmu je umístěna na počátku lesa v Lesní kolonii. Střílí se do terčů umístěných ve svahu bývalého hliníku tak zvaného "Vávrova kopce". Sport je to jistě dobrý, je to příprava na vojenskou základní službu, mělo by se cvičit však jen na střelnici a nedávat tak příležitost ke stížnostem občanů, kteří mají výhrady proti střílení po slepicích, kočkách a dokonce po ptácích. Jeden takový případ se projednával na MNV.

Vedoucí by měli krotit mladé nadšence.

Každý rok při mezinárodním Dnu dětí, Svazarm připraví pro děti střeleckou soutěž, o kterou je značný zájem. Je potěšitelné, že bylo členy Svazarmu odpracováno 60 brigádnických hodin, jednak na střelnici samotné, jednak na novostavbě prodejního střediska.

Předsedou zdejšího svazu je Jan HŮLKA z čp. 175.