Z kroniky Včelné díl IV – Sport v obci

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Sport v obci

Tento velmi důležitý obor lidské činnosti, o jehož dobrém vlivu na zdraví člověka není sporu, je u nás representován především kopanou. TJ SOKOL má dva oddíly: mužstvo a oddíl žáků. Mužstvo hraje v soutěži okresní kopané, kde se pohybuje přibližně ve středu tabulky, ale také níže. Tento krásný sport, který je v naší republice nejpopulárnější, se stal proti době, kdy byl ve Včelné v r. 1923 založen, rychlejší a techničtější, jeho úroveň se všeobecně zvýšila, takže je těžko dostávat se při našich možnostech na čelo tabulky nebo dokonce postoupit do vyšší třídy. Vybavenost tohoto našeho oddílu včetně stadionu a jeho hrací plochy je proti našim začátkům nesrovnatelně krásná. My začínali v r. 1922 – 1923 v botách, s jednou soupravou dresů a hráli jsme na zcela neregulérních hříštích, která jsme si urovnávali sami. Ale vše jsme dělali s velikým nadšením a byli jsme skromní. A tyto vlastnosti některým hráčům dnes chybí. Jak již bylo řečeno, tento oddíl se jmenuje Tělocvičná Jednota SOKOL. Tělocvik však podle starého zaměření sokolské jednoty se neprovozuje. Stadion se proměnil na noclehárnu, kterou zadává cestovní kancelář ČEDOK, takže zatím není kde cvičit. Snad prý nejsou tyto místnosti technicky způsobilé. Sál kulturního domu je pronajat tužkárně Koh-i-noor, ačkoliv je vybaven některým nářadím /kruhy/. Necvičí se. Byl zde hokej, který měl slušnou úroveň i když hráčský materiál byl částečně odjinud než z vlastních zdrojů. Zanikl pro vzájemnou osobní řevnivost. Je třeba litovat, že se zde nepěstuje "královna sportu", lehká atletika. Stadion má sice ovál běžecké dráhy, ale je neudržovaný a na dvou částech dráha zarostla travou. Škoda. V začátcích sportu na Včelné zde bylo několik nadšenců, kteří se tomuto sportu věnovali a docilovali úspěchy v přespolním běhu /Vaněk, Bláha Jar./, později při závodech branné zdatnosti /Bedřich Houska st., Cettl František, Bedřich Houska ml./ V roce 1927 jsme měli několik závodníků-plavců, kteří v rámci jihočeských závodů mezi dvěma mosty na řece Malši v Čes. Budějovicích se objevili na předních místech /Bláha Jar., Houska Bedřich st., Jiřička Josef/. To vše zaniklo.

Včelnou však učinil známou nově se rodící sport "lední metaná", které na Slovensku říkají "lietajúce kotúče" a kterou zde založil Bedřich HOUSKA z čp. 292, náš čtyřicetiletý předseda MNV. Tato hra se prováděla v Evropě již na začátku 17. století. U nás v republice se zatím nejvíce provozuje v jižních Čechách. Časopis Československý sport označil Bedřicha Housku jako současného nejlepšího hráče metané v republice. Oddíl metané ve Včelné vzniklý z bývalého oddílu "Štítkař Čes. Budějovice" měl i zahraniční úspěchy. O tom však mluví dokumentace, která je přílohou kroniky.

Předsedou TJ SOKOL ve Včelné je Josef KALKUŠ z čís. pop. 13.