Z kroniky Včelné díl IV – Péče o zdraví lidu

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Péče o zdraví lidu

V tomto ohledu je náš stát jeden z prvních na světě. Vše je zdarma, o člověka je postaráno jak sítí zdravotních středisek, tak v případě potřeby i odbornými lékaři. Platí se však jisté zákroky u žen, kdy odnětí /interrupce/ nebylo zapotřebí ze zdravotních důvodů rodičky. Platí se taky zákroky chirurgů, které si přeje pacient z hlediska estetického. Připlácí se také na pobyt v lázních, které jsou opravdu přístupny všem, především však těm, kteří pracují. Pro důchodce je omezený počet míst. Pro paměť budoucích roků je třeba se zmínit, kam jsme chodili za zdravím: zdravotní středisko-obvodní je v Čes. Budějovicích na krumlovském předměstí. Zubní lékař je pro Včelnou v Kamenném Újezdě, poliklinika a nemocnice v krajském městě, pro sanitku jsme si zavolali do Čes. Budějovic. Přijela velmi brzy i v noční době, zvláště šlo-li o naléhavý případ náhlého srdečního onemocnění /infarkt/. Lékaři si někdy stěžují, že byli, zvláště v noci, voláni k případům, které byly malicherné. Je třeba se zmínit o skutečnosti, že pracujícími se jde přímo na závod, kde jsou zřízeny ambulance s kartotékami všech pracujících. Velká péče je věnována novorozeňatům. Dětská lékařka se sestrou z Čes. Budějovic dojíždí za dětmi do ordinace zřízené na MNV Boršov. Za poslední tři léta nepamatuje kronikář ani jediný případ úmrtí kojence, ani úmrtí maminky při porodu.