Z kroniky Včelné díl IV – Kolik nám odešlo do neznáma našich spoluobčanů

Kronika Včelné, díl IV., r. 1961

Kolik nám odešlo do neznáma našich spoluobčanů

9.1.