Z kroniky Včelné díl IV – Pohyb obyvatelstva

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Pohyb obyvatelstva

Pokles nebo růst našeho obyvatelstva je znázorněn v následující tabulce. První sčítání lidu bylo provedeno v r. 1869. Od té doby se pravidelně opakuje každých 10 až 11 let. Vyjímku tvoří léta 1930 až 1947, kdy sčítání bylo provedeno až po 17 letech, kdy to bylo způsobeno druhou světovou válkou, proto bylo provedeno až v r. 1947 a pak opět za 3 roky v r. 1950. Od doby prvního sčítání v r. 1869 se do posledního sčítání počet obyvatel více jak zdvojnásobil. Nevysvětlitelný je skok přírůstku obyvatel mezi roky 1950 a 1961 o 196 obyvatel.

Rok
sčítání