Z kroniky Včelné díl IV – Mládež a vesnice

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Mládež a vesnice

Do roku 1968 byla mládež organizována v Československém svazu mládeže /ČSM/. Protože tato složka inklinovala ve velké většině ke sféře tehdejších složitých politických poměrů, byla v období tzv. konsolidace přeměněna ve Svaz socialistické mládeže /SSM/. Na konci tohoto roku má zdejší organizace 19 členů, hochů i dívek. Její vliv na politický život v obci je nepatrný. Mládež projevuje činnost především v oblasti kulturní provozováním beatové hudby, pořádáním tanečních zábav, stavěním Máje a pořádáním maškarních průvodů na konci masopustu.

Předsedou organizace je svědomitý František HÁK z čp. 6, který byl zvolen i za poslance MNV. Svou kulturní /spolkovou/ místnost si zřídili v témže domě ze skladiště materiálů CO, které bylo přeneseno na MNV.