Z kroniky Včelné díl IV – Bytová situace

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Bytová situace

Tento bod je bolestí nejen naší obce, ale celostátní. Lidí přibývá, chtějí bydlet kulturněji a lépe. Zatím stav v této oblasti je neutěšený. Mladí manželé zůstávají po svatbě v bytě některého z rodičů, a toto společné bydlení komplikuje rodinné vztahy. Je známá zkušenost, že mladí manželé za daných poměrů nemají zájem na zvýšení počtu rodiny. Všimněme si, že se za r. 1971 narodilo jen 14 dětí, ale zemřelo 21 občanů. Je více rakví než kolébek, a tento zjev, velmi nezdravý, pozorujeme již několik let. Proto vláda přikročila od 1.10.1971 ke zvýšení populace tím, že každá maminka, která má už jedno dítě, obdrží po dobu dvou roků na druhé a další dítě podporu v měsíční částce Kčs 500 – 1200 za předpokladu, že se bude o dítě celý den starat. Více o tom v samostatné kapitole.

Celkem stále ještě bydlíme v domech, které byly postaveny před 150 – 100 lety, ovšem již také přestavěnými, ale nikoliv tak, aby vyhovovaly potřebám moderního života. Pravda, doby, kdy naše domy byly kryty nebo slamou, jsou dávno tytam. Poslední takový domek čp. 12 "U Bártů" byl na Včelné ještě v r. 1936. Tehdejší kronikář v zápise za tento rok uvedl "ale už tu dlouho nebude". Ano, už v té podobě dlouho není, ale zachovala se jeho původní podoba ve fotografii.

V roce 1970 bylo napočteno, že máme 349 domácností, z toho jen 124 má koupelnu, 3 rodiny mají sprchový kout, ústřední topení vlastní 31 rodin, etážové topení 37 domácností, vodovod vlastní 148 rodin – tedy každá třetí rodina-, ohřívač vody každá čtvrtá rodina, kuchyňský elektrický sporák vlastní 91 rodin – tedy každá čtvrtá-, plynový sporák na Propan-Butan 75 rodin, každá téměř šestá rodina, chladniček je v našich domech 188, elektrických praček 147, ale televizorů, jak již jsme výše zaznamenali, je 264, vysavačů prachu 163, kuchyňských linek 30 a kuchyňských robotů 27.

To jsou naše možnosti v r. 1971. Jistě je to velký pokrok proti dřívějšku. Až se však bude psát rok 2000, naši potomci se budou nad těmito zápisy usmívat na důkaz, "jak špatně" jsme na tom tehdy v roce 1970 byli. Všechno na světě je vývoj.