Z kroniky Včelné díl IV – Stravování lidí

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Stravování lidí

V této kapitole bychom měli hovořit o rozvoji společného stravování. Nevím, co měl autor příručky "Píšeme kroniku" na mysli, ale zatím naše rodiny drží pohromadě a stravování se provádí doma. Společné stravování jsme však zavedli v závodech v tzv. "závodních kuchyních", čili v závodních stravovnách. Jsou to poměrně laciné obědy s dostačující kalorickou hodnotou v ceně Kčs 6.–. Chybí však větší rozmanitost jídel, jak kritizují strávníci, a pak ještě, že se podává jen jedno jídlo, oběd. O tom, že je postaráno o donášku obědů z těchto závodních stravoven našim přestárlým a osamoceným, jsme se zmínili na jiném místě. Tyto obědy t.č. donáší pečovatelka Kateřina GRAMANOVÁ z čp. 226, jejíž služba nekončí jen donáškou obědů, ale pro nemohoucí umyje nádobí, naseká dříví a provede mu nákup.