Z kroniky Včelné díl IV – Sňatky a rozvody

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Sňatky a rozvody

Za uplynulý rok se u nás uskutečnilo 9 sňatků, z toho všechny, jak nařizuje zákon, tak zvané úřední. Uskutečnily se v obřadní síni v Čes. Budějovicích. Sousední obce Boršov a Kamenný Újezd vedou matriku a mají tudíž své obřadní síně. Tam se však naši snoubenci neoddávají. Snažíme se o to, abychom u nás měli matriční úřad spojený s právem oddávání. Jen menší část snoubenců se po vykonaném úředním sňatku dává ještě oddat v kostele.

Uzavírání sňatků není zdaleka již záležitostí obou rodin snoubenců, jak tomu bývalo, ale především věcí snoubenců, kteří informují někdy rodiče nedlouho před svatbou. Tak zvaná "známost" před svatbou netrvá roky, jako za našich mladých let. Po kratším seznámení snoubenci usoudí, "že jeden bez druhého nemohou žít" a uzavírají sňatek, protože dosti často nebývá vyhnutí. Nejsou řídké případy, že se žení chlapec, který má nastoupit základní vojenskou službu /dvouletou/. To je dost dlouhá doba. Z těchto manželství se rekrutuje také nejvíce rozvodů, protože jeden i druhý se zahleděl někam, kam neměl a oba zapomněli, že už se postarali o pokračování rodu.

Rozvody mladých lidí s dětmi jsou nejbolestivějším úkazem naší doby, na který doplatí výchovou především děti, budoucnost národa. Rozvodů až hrozivě přibývá. Národní výbory nemají k disposici počty rozvedených, protože nikdo nehlásí na národním výboru, že se rozvedl, ač by pro provedení změny v kartotéce měl. Ví se sice, že se ten nebo onen rozvedl, ale není v možnostech kronikáře tyto údaje s hlediska taktu zjišťovat "od chalupy k chalupě". Bylo by to také netaktické, protože by mu mohly býti ukázány dvéře. Máme však k dispozici celostátní čísla z r. 1957 ve srovnání s rokem 1937.

Tak v roce 1937 zaniklo rozvodem 8 089 manželství, o 20 let později již 14 348 manželství. Naproti tomu bylo v roce 1937 uzavřeno 120.130 sňatků, v roce 1957 je 91.059 sňatků, tedy o 30 000 sňatků méně. Tento menší počet uzavřených manželství neměl však vliv na počet narozených. V roce 1937 se narodilo 241 600 dětí, v r. 1957 však 255 711 dětí, tedy nepoměrně více.

Dnešní celostátní stav rozvodů podle novinových zpráv dosáhl za uplynulý rok 1971 čísla přes 50 000.–, což je ve srovnání s roky 1937 a 1957 číslo velmi znepokojující, především se zřetelem k dětem z těchto manželství.

Uvedli jsme, že v roce 1957 se rozvedlo 14 348 manželství. Jako příčiny rozvodů jsou uvedeny ve statistické příručce "Čísla do kapsy" tyto:

Příčina rozvratu manželství