Z kroniky Včelné díl IV – Antonín Kotýnek

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Antonín Kotýnek

Dne 18,10,1971 zemřel "po dlouhé a těžké nemoci" ve věku 71 roků zdejší občan Antonín KOTÝNEK z čís. pop. 10. Byl to významný pracovník Českého Červeného kříže, jehož zásluhy v tomto oboru byly uznány a oceněny v okresním měřítku.

Od doby jeho přiženění se do Včelné, nebylo ročního zápisu do kroniky, aby o Ant. Kotýnkovi nebyla zmínka. Pracoval v bývalém hasičském sboru, později přezvaném na požární sbor. Byl zaníceným pracovníkem bývalého sportovního klubu Včelná – viz výstřižek z novin z r. 1933 vložený do zápisů kroniky toho roku-. Byl velmi dobrým členem a hercem Ochotnického spolku "Včela". Najdeme ho i na fotografii, která je přílohou této kroniky.

Byl rodákem z Hořepníka, vyučil se pekařem, a na inzerát se oženil s Marií, rozenou Babkovou. Měl dobře prosperující živnost pekařskou, jeho krámek se později rozšířil na prodej smíšeného zboží. Nástavbou přestavěl nízkou budovu pekárny na moderně zařízený rodinný domek. Měl tři dcery a syna. Z dcer se jedna provdala do Syrie za Ing. arch. Adhama RAJABA, starostu velkého města Homsu, který u nás vystudoval.

Pohřeb mu děti vypravily pěkný za hojné účasti občanů.

Odpočívá na hřbitově v Kamenném Újezdě.

Čest jeho památce!