Z kroniky Včelné díl IV – Zvýšení důchodů starodůchodců

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Zvýšení důchodů starodůchodců

S účinností od 20.10.1971 vydala vláda zákon o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení. To byla až do vydání tohoto zákona bolest našeho života. Některé důchody byly opravdu velmi nízké a podle toho byla i životní úroveň jejich požívatelů.

Zákon odstraňuje tento nedostatek u starobních, invalidních a vdovských důchodů přiznaných před 1. lednem 1957 a zvyšuje je u horníků a vojáků o Kčs 300.– šlo-li o úraz, u důchodců, kteří pracovali ve II. kategorii o Kčs 200.– a u ostatních důchodců ve III. kategorii o Kčs 120.– měsíčně. Vdovské důchody v těchto uvedených kategoriích se zvyšují o 60% z těchto zvyšovacích částek. Nejnižší výměry důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmů důchodce se zvyšují z částky Kčs 500.– na Kčs 550.–, a jde-li o dva příjemce důchodů v rodině z částky Kčs 850.– na Kčs 900.–