Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl IV – Zákony z oblasti sociální

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Zákony z oblasti sociální

Jako důkaz starostlivosti o péči v oblasti nemocenského pojištění vyšlo s platností od 1. října 1971 nařízení vlády, kterým se podpora při narození dítěte zvyšuje z částky Kčs 1000.– na Kčs 2000.– na každé narozené dítě.

S touže platností bylo vydáno nařízení, jímž okresní národní výbory poskytují dětem do deseti let věku měsíčně Kčs 400.– Kčs, a jsou-li starší Kčs 500.– měsíčně v případech, kdy o děti není nijak náležitě postaráno zejména osobami, které k nim mají vyživovací povinnost. Tato podpora se poskytuje až do skončení povinné školní docházky nebo do 25 let studuje-li nebo se jinak připravuje na budoucí povolání.