Z kroniky Včelné díl IV – Naposled o práci strany

Kronika Včelné, díl IV., r. 1961

Naposled o práci strany

Na poli politickém strana konala 2x měsíčně výborové a 1x měsíčně členské schůze. Každé druhé pondělí školní a za 1/4 roku veřejné schůze. Převáděním do závodů a ze závodů zpět se stav stále měnil. Místní organisace se skládala většinou z důchodců a žen v domácnosti. Výbor dával iniciatívu ke všemu dění v obci a měl přes všechno přehled. V zemědělství byli všichní, až na s. Hláska, naši zemědělci získáni do J.Z.D. do Boršova, poněvadž u nás nebyly pro družstvo předpoklady, z důvodů, že naši zemědělci vlastnili malý počet hektarů, tudíž spojili se s Boršovem. Na počátku roku byly vyměňovány legitimace, to vyžadovalo hodně práce, chtěl-li se výbor zhostit úkolu, který bylo nutno vykonat.

Na veřejných schůzích byli občané seznamováni s programem XXII. sjezdu strany sov. svazu, a s mezinarodní situací a věci místního rázu. Málo pozornosti výbor věnoval otázce hospodářské, o to více se při schůzích vedlo zbytečných řečí, čímž se schůze do nekonečna protahovali. Dále se vytýkalo, na všech schůzích, že málo soudruzi a soudružky dochází na schůze, ale máme hodně starých žen, které nesnáší kouř, ale naši soudruzi nemají to uznání a každý kouří jako kdyby to měl úkolem, od kusu, v místnosti je to jako v udírně. To je také jedna příčina špatné docházky našich soudruhů a soudružek na schůzi.

Tuto kritiku uvádím do kroniky, protože domluva osobně nepomůže, takto snad při čtení těchto řádek, každý čtenář uzná, že je nutné udělat v této věci nápravu a míti uznání k starým lidem a zvláště ženám.

Tím končím rok 1961, který byl bohatý na události jak domácí tak celostátní a který jsme šťastně ve zdraví a hlavně v míru ukončili. Půjdeme vstříc událostem do příštího roku s velkými nadějemi, aby jsme se dočkali již skutečného míru na celém světě.