Z kroniky Včelné díl IV – Mateřský příspěvek

Kronika Včelné, díl IV., r. 1971

Mateřský příspěvek

V zájmu zlepšení populace poskytuje vláda od 20.10.1971 ženám, jestliže se věnují péči o děti, a jinak nepracují, mateřský příspěvek Kčs 500.–, jestliže matka pečuje o jedno dítě do dvou let a jestliže je neprovdaná, žije osaměle nebo je dítě invalidní nebo dítě převzala do trvalé péče nahrazující péči mateřskou. Jinak na jedno dítě mateřský příspěvek nepřísluší.

Jestliže však žena pečuje o dvě děti do dvou let věku, obdrží měsíčně Kčs 800.– a jestliže pečuje matka o tři a více dětí, obdrží Kčs 1200.– měsíčně. Podmínkou pro všechny případy je, aby matka se starala o děti celodenně, t.j. nesmí pracovat. Je to podpora značná, která se státu vyplatí, protože děti při zaměstnání obou rodičů a při jejich umisťování v jeslích byly ochuzovány o citový život, který má být v dítěti pěstován již u tříměsíčního dítěte. Je vědecky dokázáno, že tento nedostatek má neblahý vliv na jeho další vývoj /sklon k tvoření paret při dospívání, i zločinnost/.