Z kroniky Včelné díl IV – Mateřská škola

Kronika Včelné, díl IV., r. 1962

Mateřská škola

Doplnění zařízení školy v r. 1962: Do malého oddělení byly dány kamna Petry, posouvací dvéře mezi třídy, přeborník do kuchyně, 5 kusů lehátek, vitrínka na výtvarné práce, 4 bavlněné přikrývky, hračky v ceně asi 1.000 Kčs. Dary: šlehač pro kuchyň na pomazánky pro děti v ceně 200˙- Kčs, dětská houpačka v ceně 1.000˙- Kčs, oboje darováno Obcí Baráčníků a V.Ž. 1 saně, 6 hlubokých talířů spolu s mělkými talíři, 6 lžic nerez – dar dozorčího výboru místní Jednoty. Jedna starší skříň v ceně 650˙- Kčs, byla převezena Č.S.Č.K.

Školu navštívil během roku 2x lekař Dr. Mynář. Děti jsou pravidelně každý měsíc váženy, karanténa žádná tohoto roku nebyla. V kuchyni se vaří dostatečné množství jídla, dobré kvality. Jídelníčky se vypracovávají každý pátek, za přítomnosti kuchařky, ředitelky a vedoucí stravování, učitelky Jiřiny Holátové. Od října dochází naše děti pravidelně každých 14 dní na dětská filmová představení do Březí. Dvakrát jsme byly pozvány, zdarma na loutkovou scénu do Č. Budějovic. Ředitelka svolává každý měsíc provozní poradu, ve škole s jejími zaměstnanci a 4x do roka pedagogickou poradu s učitelským sborem. Všichni zaměstnanci se zúčastňují stranického školení a schůzí R.O.H. v Boršově. Proškolením II. stupně CO prošli s. Zevlová a s. Hošková J. Ostatní zaměstnanci budou docházet v dubnu příští rok. Dále se zavázaly soudružky kolektívně odpracovat 50 hodin v příštím roce na úpravě školní zahrady.

Z toho je vidět, že školka je vedena vzorně a soudružky učitelky a ostatní soudružky zasluhujou pochvalu.


Zpráva

pro Obecní kroniku /k rukám s. Fišera/ o veřejné činnosti mateřské školy a jiných datech za rok 1962.

Besídky a akce k významným dnům:

21. ledna 1962 výstupy dětí na Řádném valném sedění obce Baráčníků ve Včelné.

13. února 1962 výstupy dětí z mateřské školy na Výroční členské schůzi „Jednoty” ve Včelné v hostinci Jednoty.

11. března 1963 besídka v Kulturním domě k MDŽ.

21. dubna nadílka dětem k Velikonocům /zajíček s vajíčky, sověts. knížky/.

1. a 9. květen účast na místních oslavách.

22. května výlet v rámci delší vycházky do Holubova na celý den.

10. června oslavy MDD ve Včelné na hřišti. Děti z mateřské školy závodily s koloběžkami a děvčátka s kočárky. Děti podaroval VZ při MNV.

15. června školní výlet do Jindřichova Hradce a na Hlubokou nad Vlt.

Od 23. července do 5. srpna 1963 mateř. škola uzavřena /malování, desinfence/, povoleno SRPŠ a MNV.

1. září slavnostní zahájení školy, přijato 12 nových dětí. 16 osob odešlo do národní školy. Celkem zapsáno 44 dětí.

2. října výlet v rámci delší vycházky na Dobrou Vodu /cíl výměna zkušeností/.

7. listopadu lampionový průvod přes vesnici /VŘSR/

23. prosince Zimní besídka v budově mateřské školy.

Během roku celkem čtyři schůze SRPŠ, devět brigád na úpravu školní zahrady, zeleninové zahrádky, prostranství před budovou školy, na úklid místností po malířích. Celkem zdarma odpracováno 211 prac. hodin.

Každý měsíc dochází učit. sbor /2 uč. a řed./ do schůzí školské komise při MNV ve Včelné, pravidelně se střídají. 2x za rok řed. do rady MNV a Finanční komise.