Z kroniky Včelné díl IV – Výbor žen

Kronika Včelné, díl IV., r. 1962

Výbor žen

Výbor žen zahájil rok 1962 přípravou plesů, výzdobou sálu pro všechny plesy. Samy uspořádali maškarní ples, který se jím vydařil, konal se 3.3.1962. 11. března se oslavil M.N.D.Ž., měl bohatý program. Nejvíce radosti způsobilo V.Ž. hodnocení v rámci kraje, kde se Výbor žen umístil na druhém místě v akci „Z” a obdržel od odboru výstavby KNV v Čes. Budějovicích odměnu 2.500˙- Kčs a diplom. Tuto částku daroval Výbor žen na zakoupení výbojkových světel pro třídu 5. května.

Ve dnech 13. – 15. dubna byl VŽ uspořádán sběr železného šrotu, kterého se zůčastnily i občanky a školní mládež. V květnu pracovali ženy na brigádě školy. Dne 10. června na oslavu Dětského dne darovali ženy 300˙- Kčs. V červenci odpracovaly ženy hodně hodin na stadioně, při hašení vápna a jiných prácích, a darovali 500˙- Kčs školce na příborník.

Dne 10. srpna uspořádali ženy zájezd na divadelní představení „Strakonický dudák” do Čes. Krumlova. V září sebrali ženy společně s Baráčníky obnošené šatstvo v dobrém ještě stavu, pro lid v Alžíru.

V listopadu oslavil V.Ž. se všemi složkami N.F. V.Ř.S.R. a V.Ž. daroval 500˙- Kčs tělovýchovné „Jednotě Sokol”. V prosinci byla zakoupena V.Ž. dekorační látka, pro nově zavedenou holírnu, v ceně 600˙- Kčs. S toho vyplývá, že naše ženy ve V.Ž. pracovaly pod vedením předsedkyně Vrzalové M. velmi dobře a obětavě jak v akci „Z”, tak i kde bylo třeba vypomohli peněžitými prostředky i prací. Tato práce a obětavost slouží V.Ž. ke cti.