Z kroniky Včelné díl IV – Tělovýchovná jednota Sokol

Kronika Včelné, díl IV., r. 1962

Tělovýchovná jednota „Sokol”

Stav členů Sokola v r. 1962:

76 členů od 18 r. výše, 42 členů od 14-18 let, 74 žáků a žaček. Podle usnesení II. sjezdu Č.S.T.V. nebudou platit chlapci a dívky do 14 let členské příspěvky, a nebudou vlastnit průkazy členské. Jednota Sokol má ustaveny tyto oddíly: Kopaná, stolní tenis, lední hokej. V činnosti je odbor základní tělesné výchovy, kdy hlavně ženy vykazují dobrou činnost. Odbor Z.T.V. kromě pravidelného cvičení, provedl řadu dalších akcí jako: v rámci SHM – běh na lyžích, přespolní běh, veřejnou cvičební hodinu, tělovýchovnou akademii, tělovýchovné odpoledne a turistický výlet na Kleť.

Oddíl kopané má v soutěži družstvo žáků, dorostu a mužů, všechny mužstva soutěže dohráli řádně a včas. První místo v okresní soutěži dosáhlo družstvo dorostenců.

V oddílu stolního tenisu jsou přihlášena dvě družstva dospělých a jedno družstvo dorostenců do mistrovských soutěží, kde se umístilo družstvo dorostenců na II. místě. Členové oddílu st. tenisu se přihlásili do soutěže pro získání titulu „Vzorný kolektiv” tělesné výchovy.

V oddílu ledního hokeje byli v soutěži dvě družstva, muži a žáci. Družstvo mužů skončilo v okresní soutěži „B” skupiny na 2. místě, všechny utkání sehráli na cizím ledu. Družstvo žáků nemělo již takový úspěch, je to družstvo mladé, začínalo prvně a je nedostatek lední plochy u nás, na trenování, schází kluziště na Včelné.

Jednota pořádala 1 ples, a masopustní průvod. V letní době byl uspořádán tradiční sportovní den. Na sportovišti se členové jednoty podíleli brigádami, jako s. Burianek, s. Hess, s. Kalkuš J., s. Kaňka J., s. Beníšek F. a J., s. Babka V., s. Kalkuš Z., Beníšková, Kaňková, Šustrová, Ratajová, Rataj A., Volf, a mnoho jiných kteří nejsou u Sokola, hodně hodin bylo našimi občany odpracováno a ještě hodně hodin bude potřeba než se stadion dohotoví. To čeká na rok 1963, aby byl dohotoven.