Z kroniky Včelné díl IV – Obec Baráčníků

Kronika Včelné, díl IV., r. 1962

Obec Baráčníků

O. Baráčníků konala 1 valné sedění, 2 konšelské, 11 sousedských, 2 mimořádné sedění. O.B. má v r. 1962 99 členú, z toho 51 mužů a 48 žen. Členové obce se zučastňují všech podniků pořádaných M.N.V. a MNF, jako v akci „Z” při sběru odpadových surovin, atd. Zučastňují se všech oslav které pořádá M.N.V. jako 25. únor vítězství pracujícího lidu, 17. výročí osvobození naší republiky slavnou rudou armádou. Na svátek práce 1. máj se zůčastnili májové manifestace na náměstí v Čes. Budějovicích.

V roce 1962 uspořádal s. Lojda 1 zájezd směr Rožmberk, Vyšší Brod, Lipno, Husinec, Kratochvíle, Netolice, Č. Budějovice. Jeden výlet vlakem, Blanský les, Kleť hvězdárna. Dále jeden zájezd třídenní směr Praha, Mělník, Terezín, Děčín, Hřensko, výstup na Pravčickou bránu asi přibližně 900 m nad mořem. Z Hřenska směr Liberec, kde se odbývaly Liberecké trhy, Jablonec nad Nisou, výstava bižuterie, Špindlerův mlýn, Špindlerova bouda, výstup na Šišák 1440 m. výš. nad mořem, kde se jde již Polskou cestou, odtud směr Kutná Hora, Poděbrady, Praha, Č. Budějovice. Tyto zájezdy byly uspořádány pro všechny občany i pro nebaráčníky. Zásluhu na dobrém průběhu měl s. Lojda Frant.

V dubnu bylo na schůzi O.B. vzpomenuto prvého výročí letu prvého kosmonauta Jurije Alexejeviče Gagarína do vesmíru.

Za rok 1962 se pořádal 1 ples, 1 posvícenská zábava. Proveden sběr šatstva pro Alžírský lid spolu s V.Ž. a MNV. V akci „Z” bylo členy O.B. dúchodci odpracováno přes 6.000 hodin na stavbě stadionu, ostatní členové O.B. pracovali na úpravě zahrady ve škole a na úpravě památníku na rudou armádu. Finanční obrat měla O.B. v roce 1962 s převodem z r. 1961 10.646˙15 h. To jsou výsledky práce členů ze zábav a jiných podniků, z placených příspěvků a darů za chléb a pohoštění.

Z toho darovala obec na zotavovnu pro 4 členky