Z kroniky Včelné díl IV – Svaz protifašistických bojovníků

Kronika Včelné, díl IV., r. 1962

Svaz protifašistických bojovníků

Svaz protifašistických bojovníků má stav 19 členú z okolí naší obce. Stáří členů se pohybuje 22-78 roků. Ač staří, přece je za ními vidět kus dobré práce, vykonali během roku 1962 deset přednášek a sice, u svazarmu ve Včelné, u tělocvičné jednoty Sokol v Boršově n/Vlt., v divadelním kroužku mládeže ve Včelné, při oslavě Mezinárodního dne dětí ve Včelné, a k výročí vyhlazení Lidic v Boršově n/Vlt. ve škole. Na začátku školního roku 1962-63, u vojenského útvaru na letišti v Čes. Budějovicích, a u vojenského útvaru ve Švermových kasárnách v Čes. Budějovicích. Přednášeli jednotlivě: s. Cigler, s. Vejvoda, s. Placer, s. Holub a s. Benáková. Tyto přednášky směřovaly k dnešní době. Organisace pořádala 6 výborových, 6 členských schůzí při účasti celkem 100 členů. Schůzi navštívil 5x instruktor OV. SPB. z Čes. Budějovic. V běžném roce 1962 bylo odpracováno v akci „Z” 347 hodin a jiných 6.364 h. Sběrným surovinám bylo odevzdáno 1.185 kg železa, 20 kg barevných kovů, 97 kg papíru, 116 kg hadrů, a 2 kožky králičí. Členové organisace SPB. se zůčastnili podniků pořádaných MNV a NF a byli i členy v druhých složkách, někteří i ve straně K.S.Č.