Z kroniky Včelné díl IV – M.N.V. a charakteristika obce Včelná

Kronika Včelné, díl IV., r. 1962

M.N.V. a charakteristika obce Včelná

Včelná je obec dělnická. Zemědělskou půdu, kterou obhospodařovalo 18 zemědělců (malozemědělců), kteří pracují v průmyslu a stavebníctví a v jiných odvětvích národního hospodářství, předali do J.Z.D. Boršov n/Vlt. Do J.Z.D. chodí pracovat ženy těchto malozemědělců.

Po sloučení částí obce Rožnova a Včelné má Včelná 270 obytných domků, charakteru rodinných domků. V obci jsou 3 vodní nádrže, komunikace v délce 12 běžných kilometrů, kultůrní dům, mateřská škola, požární zbrojnice a sportovní stadion, který byl letos kolaudován, ale nedokončen, má se dokončit r. 1963.

Obec má průmyslovou prodejnu, potravinovou samoobsluhu, prodejnu masa, obojí u Petrů, mlékárnu u Háků a pohostinství u Pýchů. Bylo též u Kalkušů, v letošním roce bylo zavřeno.

Je z Budějovic do Včelné v provozu městská doprava a autobusová doprava ČSAD. Obcí prochází železniční trať směr Budějovice – Horní Dvořiště.

V obci máme mimo rozpočtové provozovny, placené služby obyvatelstvu, jako dámské krejčovství, pánské krejčovství, radioopravnu, stavební a bytová údržba, a holičství. Celková tržba za rok 1962 byla 83.073.25 h, a čistý výnos činil 2.999˙09 Kčs. Holičská provozovna byla zřízena za obnos kolem 50.000 Kčs a v roce 1962 nebyla rentabilní.

Jak pracoval MNV: konaly se každý měsíc schůze veřejné MNV., a rada MNV. konala nejméně 3x v měsíci schůzi. Na veřejných schůzích se jednalo o potřebách obyvatelstva a o průběhu podnikaných prací pro zvelebení obce. Velkou měrou se obětoval tajemník M.N.V. s. Štauber při těchto pracích s obstaráváním materiálů a denním dohledem jak práce pokračuje. Komise při MNV. se scházejí též pravidelně a vyřizují stávající problémy v obci pro dobrý chod obce. Na tom mají zásluhu předsedové těchto komisí.