Z kroniky Včelné díl IV – Kultůra ve Včelné

Kronika Včelné, díl IV., r. 1962

Kultůra ve Včelné za r. 1962

V lednu – únoru se pořádali 4 plesy, v březnu pořádaly ženy maškarní ples. V dubnu sehrál divadelní soubor z Igly představení „Sylva”. Včelenští ochotníci sehráli divadelní hru „Červená záplata”. V květnu sehrál u nás vojenský letištní klub hru „Voják” o národním hrdinovi Juliu Fučíkovi. A konečně byl sehrán kus v červenci „Sedum chlapců kolem Šárky”. Jednota Sokol na konec masopustu provedla „Maškarní průvod” po Včelné, což jím vysloveně přineslo přínos do jejich pokladny. Na Martinské posvícení pořádali Baráčníci taneční zábavu.

Mimo toho byl Jednotou Sokola uspořádán sportovní den na hříšti, kde se závodilo od nejmenších závodníků až k těm největším. Na novém hříšti se hrálo v letošním roce hodně kopaná a v kulturním domě se hraje Pink-Ponk.

Československý červený kříž uspořádal několik přednášek, což bude uvedeno ve zprávě o činnosti Č.Č.K. Osvětová komise při M.N.V. spravuje knihovnu, ve které je celkem 1.024 knih. Z toho je polit. 200 kusů, pol. spol. 100 sv., přírodop. 60 sv., zeměď. 50 sv., zábavných 500 sv., naučných 114 svazků. Dospělých čtenářů jest 35, mladých 26, celkem 61.