Z kroniky Včelné díl IV – Práce strany KSČ

Kronika Včelné, díl IV., r. 1962

Práce strany KSČ

Pro rok 1962 byl výbor ve straně částečně omlazen, na místo předsedy strany byl zvolen s. Kouba Tomáš poctivý a nekompromisní komunista tak, že byla vyhlídka na dobrou práci pro naší organizaci. Velkou chybou však bylo to, že nám bylo zavřeno pohostinství u Kalkušů, kde jsme měli místnost pro pořádání schůzí. Ve druhém pohostinstvý nebyla místnost proto upravena a to byla pro schůzování překážka. Přes tuto nesnáz byly schůze členské i schůze veřejné pořádány a občané mohli své přání i své bolesti na těchto schůzích přednést. Obyčejně to byly problémy týkající se životních potřeb, které dovedl s. Kouba i jako zaměstnanec velkoobchodu, lidem krásně osvětliti, a přivedl je na cestu k uspokojení. Dále se řešily místí věci rázu zvelebení obce, bytová otázka, sociální zabezpečení a jiné potřeby pro lid. Pro členy strany i pro nečleny bylo konáno stranické školení na MNV, na které se mohl přihlásit každý občan dobrovolně. Mělo to i pro nečleny tu výhodu, že poznal spravedlivé učení Marx-Lenínské, což není žádnému na škodu. Bývaly doby, kdy se pohlíželo na komunistu, jako na lidožrouta, dnes ty doby minuly, a má na tom velký podíl čtění Marx-Lenínského tisku a práce strany.