Z kroniky Včelné díl IV – Činnost Č.Č.K. odbočky Včelná

Kronika Včelné, díl IV., r. 1962

Činnost Č.Č.K. odbočky Včelná za rok 1962

Po stránce hospodářské si Č.Č.K. odbočka ve Včelné dobře vede, v pokladně vlastní 607˙95 Kčs. V získávání nových členů měli v plánu 5 nových členů a získali 6, tudíž v celku mají 81 členů. Byly provedeny dvě lékařské přednášky, které byly slušně navštiveny a se zájmem sledovány. V obci je 30 dárců krve, většina členů Č.Č.K. Někteří darovali krev více než 15x a jeden 33x, a byl jmenován „Zasloužilým dárcem”. 5 vyškolených hlídek ošetřilo na 140 urazů, dále má odbočka 7 vyškolených zdravotních sester, které jsou připraveny ku pomoci kde je třeba. Lidoví hygienici provedli průzkum místní Mateřské školy a obchodů. V rámci zdravotnické skupiny bylo odpracováno 380 hodin, v rámci obce 140 hod. Za pomoci všech složek byl proveden „Sběr pro Alžír”. Bylo sebráno 650 kusů prádla a šatstva, 95 párů obuvy a 855˙- Kčs.

Na r. 1963 si ČČK odbočka ve Včelné dala pěkné závazky: Získávat dobrov. dárce krve, 2 přednášky, uspořádat kurz první pomoci, vyškolit další sestry, pomáhat při úpravě obce a.t.d. Odbočku vede s. Kotýnek a s. Honsa.