Z kroniky Včelné díl IV – Jednota Požární ochrany ve Včelné

Kronika Včelné, díl IV., r. 1962

Jednota Požární ochrany ve Včelné

Jednota Požární ochrany ve Včelné je složka sloužící lidu, nezištně chrání majetek občanů, zučastňuje se budování naší obce v akci „Z” a sama si vybudovala místnost /přístavek/ přiléhající k požární zbrojnici, kde mohou pořádati schůze a besedy. V lednu pořádala jednota ples, který se vydařil, přinesl JPO příspěvek do pokladny. V lednu započali se cvičením a učením žáků, které si vzal na starost velitel požárníků s. Papoušek Fr., s dobrým výsledkem. Žáci v soutěži ze 13ti sborů si vydobyli 3tí místo, což je velmi pěkné. V době žní, hlídkovali kolem trati a zlikvidovali 64 vzniklých požárů od jisker z lokomotiv. Za tuto jejich práci je MNV. odměnil „Čestným diplomem” a O.V.P.O. odznakem „Mladý požárník” a „Čestným uznáním”. Potom jím MJPO. za jejich práci uspořádala zájezd se svým autem, směr Rožmberk, Čertova stěna, Lipno, odkud jsou snímky v albumu příslušejícímu ke kronice. Požární sbor se zůčastnil v letošním roce 1962 při požárech lesa s mladými požárníky 2x v Kam. Újezdě, a v katastru Rožnovském 1x se 3mi starými členy a 1 členkou. Na přístavbě místnosti k požárnímu skladišti, pracoval nejvíce s. Havel J., ač nemocen, staral se opravdu aby přístavba byla brzy dokončena, a způsobilá k návštěvě členů.

Na oslavě Mezinárodního dne dětí, uspořádali členové JPO se svými žáky „Štafetu”, útok na sucho, a poplach cvičení s vodou. To byla tak zhruba činnost JPO za rok 1962. Při stavbě místnosti při zbrojnici měli také různé těžkosti, shánět brigádníky, opatřovat materiál a.t.d., ale obětavostí některých členů, šla práce rychle ku předu tak, že se v místnosti již v r. 1962 mohlo schůzovat. Přeju JPO do roku 1963 mnoho zdaru a úspěchů v jejich práci a hlavně žádný požár.