Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl IV – Úvod

Kronika Včelné, díl IV., r. 1963

Úvod

Kroniku jsem převzal na žádost bývalého předsedy MNV ve Včelné s. Štaubra Bohumila, nynějšího tajemníka MNV. Do té doby psal kroniku s. Klomfar, který dopsal kroniku do konce r. 1946. Jak jsem již předem napsal, vyhledával jsem staré události až do r. 1951, což se mi částečně podařilo, a potom již to šlo snáze. Jestli jsem to dělal dobře musí posoudit nadřízené osoby MNV.

Knihu 3 jsem dopsal r. 1960 a byla koupena kniha nová v pořadí 4tá, do které jsem začal psát r. 1961. V té době na počátku této mé práce jsem žádnou radu neb poučení nedostal, a psal jsem tak, jak jsem to sám uznával za dobré, ač jsem nepochyboval o tom, že jsem dělal chyby. Až r. 1963 se mi dostala do ruky příručka „Píšeme kroniku”, ve které jsou směrnice, jak se má s psaním postupovat a další velmi dobré pokyny. V těchto směrnicích je psáno, že má býti kronika podepsána předsedou MNV, ověřena razítkem rady MNV. Dále má býti podepsána kronikářem a napsán jeho životopis. Kronika má být do konce března ukončena a dána k nahlédnutí MNV.