Z kroniky Včelné díl IV – Životopis kronikáře

Kronika Včelné, díl IV., r. 1963

Životopis kronikáře

Narodil jsem se 15. května 1892 v Jeznici okres Čes. Budějovice. Moje rodiče byli české národnosti, otec dělník, matka v domácnosti. Měl jsem 3 bratry a 2 sestry. Vyšel jsem 3 třídní občanskou školu v Purkarci a poslední rok v nové škole jednotřídní v Jeznici. Po vyjití školy až do r. 1913 jsem pracoval na různých sezonních pracích. V r. 1913 jsem nastoupil vojenskou službu až do r. 1919. Po vojně jsem sháněl znovu různé práce jako zedničinu, 2 roky na dolech, plavení vorů a jiné. Za okupace jsem pracoval 2 roky v Linci, odkud jsem v r. 1941 utekl na plavení vorů a pak na pile. R. 1922 jsem se oženil, mám 2 dospělé dcery. Na Včelnou jsem přesídlil r. 1926. R. 1945 mi zemřela manželka, již měsíc před koncem války 2. dubna. Po okupaci 19. května jsem zakotvil v tužkárně Koh-i-Noor v Čes. Budějovicích, kde jsem pracoval až do r. 1958. Po okupaci jsem vstoupil 20.V.1945 do strany KSČ., v továrně jsem zastával funkci skupináře a v ROH výběrčího. V základní org. ve Včelné 11 let pokladníka. Od r. 1959 jsem pracoval až do r. 1963 v akci „Z” u MNV. na stavbě kult. domu, na školce, na stadioně a na památníku rudé armády. Dne 27. září 1963 mi zemřela druhá manželka.