Z kroniky Včelné díl IV – Názvy ulic

Kronika Včelné, díl IV., r. 1963

Názvy ulic

Hlavní ulice: Třída 5. května.

Směrem od Čes. Budějovic pravá strana: u Musilů: Hraniční ulice.

Proti MNV. = Na vyhlídce.

U Kalkušů směr Boršov: Nádražní ulice.

Směrem od Čes. Budějovic levá strana: Úzká ulice.

Naproti Kalkušů: Ulice maršála Sokolovského.

Směrem ke školce: Vitthanova ul. až k památníku rudé arm.

U Petrů (Šafránků): Jirsíkova ul. až k lesu.

Příčné ulice, směr od Čes. Budějovic: Dlouhá ul. (u vodní nádrže)

Kolem mateřské školy: Husova ulice.

Okolo Piláta a Mrázků: Tyršova ul. až ke sportovnímu hříšti.

U Soukupů: Rybákova ulice, až ke hříšti.

Směrem k Jiříčkovi z rybákové ul. Lesní ulice.