Z kroniky Včelné díl IV – Počet domů

Kronika Včelné, díl IV., r. 1963

Počet domů

V letošním roce má Včelná 279 čísel plůs 5 chat, které jsou obydleny. Část domků je oddělena pod jménem „Čtyři chalupy” směrem k Boršovu. Od r. 1945 již si občané velkou část domků přestavěli a zlepšily. Nových domků bylo postaveno od základů 15, jsou vesměs pěkné a moderně zařízené. U většině domků jsou ovocné zahrady vysázené stromy. Zvláště je Včelná bohatá na švestky, tu dobu převládají švestkové knedlíky, a u většiny domků jsou stánky se švestkami. V lesích kolem Včelné je také velká úroda na černé jahody – borůvky, sběrem si přivydělávají naše starší ženy. Do prodejny s. Miesbauerové jich ženy dodali 9.258 kg = 92˙58 metrických centů.