Z kroniky Včelné díl IV – Komise

Kronika Včelné, díl IV., r. 1963

Komise

  1. Zemědělská.
  2. Školská – kulturní.
  3. Technická.
  4. Ochrana veřej. pořádku
  5. Bytová – sociální
  6. Osvětová beseda.