Z kroniky Včelné díl IV – Úřední hodiny MNV.

Kronika Včelné, díl IV., r. 1963

Úřední hodiny MNV.

Pondělí – Čtvrtek od 8 h do 12 h a od 14 – 17 hodin

Pátek od 8 – 12 a od 14 – 20 h.

Sobota 8 – 12 h.

MNV. konal 3x veřejnou schůzi, pracuje se všemi složkami jak po stránce politické, tak kultůrně a hospodářské.