Z kroniky Včelné díl IV – Úroda

Kronika Včelné, díl IV., r. 1963

Úroda

Úroda byla dobrá, urodilo se obilí, brambory, cukrovka, i kukuřice bylo vidět pěkné. Ovoce bylo některé, u nás bylo hodně švestek, zato málo jablek. Hodně se urodilo okůrek, což způsobilo, že nebyl ocet, poněvadž se hodně spotřeboval na nakládání.