Z kroniky Včelné díl IV – Úprava obce

Kronika Včelné, díl IV., r. 1963

Úprava obce

Dne 21. ledna prováděl s. Bláha Fr. bednění stěn deskami, v klubovně na stadioně, pracoval na tom 14 dnů, pěkně to provedl, ale žel Bohu, parkety na podlaze se zdvihly a muselo se to utrhat, znovu parkety položit a obložení také. 27.III. bylo odměněno 7 sokolů za práci na stadioně, byli to: Buriánek Č., Kaňka, Babka V., Herian, Volf, Vavroch F., Hess F.

Dále se pracovalo na památníku rudé armády, bylo upraveno prostředí okolo památníku, opravena omítka a vysázeny květiny uvnitř, tuto práci provedl Jiříček, květiny vysázel Prokeš se svojí manželkou.

Byl opraven MNV. a obílen zvenku, rozmnoženy veřejné světla výbojkami, na ulice bylo navezeno štěrku.

Na stadioně se vybetonovali sklepy, plato před hlavním vchodem, udělali se schody před postraními vchody, omítly se v garáži pilíře, ve sklepe se omítl komín a stěny na schodišti do garáže, garáž se též vybetonovala, dále se provedli některé opravy. Venkovní práce si prováděli sokolové s pomocí brigádníků. Bylo té práce dost, kanalizace, hrací plochy, zařízení, umístění kamen, zavěšení hodin a amplionů a mnoho dalších prací.

V září byla opravována hlavní ulice štěrkoasfaltem. Na mateřské škole byly zhotoveny zábradlí před vchodem, byla s části upravena a stromkama vysázena zahrada a natřeno pletivo. Tyto práce byly prováděny brigádníky v akci „Z”, s části placenými, ale 90 % zdarma, podíleli se na těchto pracích ženy z VŽ, i ostatní, Baráčníci a ostatní občané obce Včelné. Brigád je u nás pořád dost, máme stále co dělat, ale když je třeba naši občané jdou a udělají kus práce.