Z kroniky Včelné díl IV – Život občanů

Kronika Včelné, díl IV., r. 1963

Život občanů

Jak začínal Nový rok 1963? Přivítali jsme jej smutně, protože byly velké mrazy a nebylo čím topit. Lidé měli uhlí objednané a nemohli jej dostat. Rovněž tak to bylo s masem, s máslem, a s jinými životními potřebami jako: česněk, cibule a jiné. Máslo se prodávalo na záznamy 1/8 na týden a na maso se stála fronta také od 2 hod. ráno. To trvalo až do dubna, potom již bylo masa i másla dost. Vinu na tom měli částečně sami někteří občané, protože skupovali všechno do zásoby a pak se jim to doma kazilo. S octem byla také kalamita, to bylo tak; urodilo se mnoho okůrek a lidé si je sami nakládali. Nakládalo se tolik, že octárny nestačily s výrobou.