Z kroniky Včelné díl IV – Zásobování

Kronika Včelné, díl IV., r. 1963

Zásobování

Během půl roku se zásobování natolik zlepšilo, že nebylo již žádných stížností. Hlavně v předvánoční době mohl být každý se svými požadavky uspokojen. Podle statistiky bylo letos na trh dodáno méně masa, sádla, másla a jiných životních potřeb, než v r. 1962. Zavinila to napjatá situace na Kubě a jinde kde to zavánělo válkou, křečkové začali křečkovat.