Z kroniky Včelné díl IV – Demolice

Kronika Včelné, díl IV., r. 1963

Demolice

Dne 3. července byl zbourán Bártú starý domek. Byl dřevěný pod doškami a mluvilo se, že je chráněn památkovým úřadem. Sklep to jest vedlejší stará budova ještě stojí a za ní nová stavba.