Z kroniky Včelné díl IV – Veřejný pořádek

Kronika Včelné, díl IV., r. 1964

Veřejný pořádek

Na úseku veřejného pořádku, byly 4 trestné případy pokutovány a 1 případ uvěznění, žel že to byly mladí hoši. Dne 4. září bylo usneseno dáti příkaz pro odvážení popele a odpadků na místo k tomu určené. Neuposlechnutí se bude trestat pokutou.

18.10. byly provedeny kontroly v obchodech a pohostinství.

V obci je v provozu 30 osob. aut, 57 motocyglů a 50 pionýrů.