Z kroniky Včelné díl IV – Zábavy

Kronika Včelné, díl IV., r. 1963

Zábavy

KSČ pořádala 12.I. ples

Dne 19.I. ples Obce Baráčníků

Dne 9.II. ples Požárníků

16.II. ples T.V.J. Sokol

23.II. ples VŽ.

Dne 4.8. Sokol „Sportovní den” s taneční zábavou.

Dne 9.XI. Baráčn. posvícení.