Z kroniky Včelné díl IV – Péče o staré občany

Kronika Včelné, díl IV., r. 1963

Péče o staré občany

Staří občané mají o sebe postaráno tím, že jím stát vyplácí jejich zasloužený důchod. Dvakráte jím MNV. připravil před Vánočními svátky takové malé pohoštění, aby měli radost, že se na ně nezapomíná, ale přestalo se s tím. MNV. nemá na to položku a bez finanční pomoci to nejde. Bylo již jednáno, že bude zřízena v pohostinství vyvařovna pro staré občany, až už je to několik let, dosud tady nic takového néní a ani se o to žádný nezajimá, aby se tu vyvařovna zřídila.