Z kroniky Včelné díl IV – Události celostátní

Kronika Včelné, díl IV., r. 1963

Události celostátní

Jako každý rok pronesl první tajemník U.V. KSČ. a president republiky s. Antonín Novotný proslov k Novému roku 1963 a přál všem občanům zdraví a štěstí a všem lidem ve světě mír a svobodu. Pro pionýry připravil novoroční slavnost, na pražském hradě, kam bylo pozváno 850 nejlepších žáků a žákyň. Po novém roce odjel president na návštěvu do jihoasijských států, na zpáteční cestě se stavěl v Moskvě, kde se setkal s Chruščovem.

Stávka

1.III. byla zahájena stávka horníků ve Francii. 6.IV. začalo pracovat 600.000 horníků, stávka byla 6 neděl.

Dne 7.III. Nár. shrom jednomyslně schválilo zákon o lidové kontrole a národohospodářské evidenci.

Sport

14. – 15.III. se bojovalo o mistrovství světa v hokeji, mistrem se stal Sovětský svaz, Švédsko II., ČSSR III. Na mistrovství světa v krasobruslení si vybojovali zlatou medaili již podruhé sourozenci Romanovi.

Kosmické lety

15.V. vzlétl kosm. major Gooper USÁ. čtvrtý v pořadí. Obletl zemi 22x.

Do 24.V. vypustil SSSR již několik oběžnic země.

Dne 14. června v 15 hodin moskevského času (13 h. našeho) byl vyslán do vesmíru pátý letec kosmonaut, podplukovník Valerij Fjodorovič Bykovský, na kosmické lodi „Voskok 5” (Východ 5). Za první den obletěla zemi loď více než 16x a urazila přes 670.000 km. Doba obletu 88˙4 minuty, výška 181-235 km.

Dne 16. června, to bylo veliké překvapení. Ve 12 hoď. moskevského času (10 h našeho času) byla vypuštěna kosmická loď „Vostok 6” a velitelkou lodi je žena kosmonautka Valentína Vladimírovna Terežkovová. Obě kosmické lodi se přiblížili k sobě na nejnižší vzdálenost až 5 km a létali společně 3 dny, měli spolu spojení a mluvili spolu, tady Jestřab – tady Čajka. Kosmická loď Vostok 5, byla na oběžné dráze více než 119 hodin, obletěla zemi 81 krát, urazila 3,300.000 km. 14. června ve 14 hod. přistála. Kosmická loď Vostok 6, řízena Valentinou Tereškovovou, první kosmonautkou světa startovala 16. června a přistála 19. června v 11 hoď. 20 minut moskevského času (9˙20 h našeho času). Na oběžné dráze byla 71 hoď., oblétla 48x kolem země, a urazila 2.000.000 km.

Kokres žen

Dne 17. – 28. byl v Moskvě světový konkres žen, kde byly i naše československé ženy delegátky. Sešly se tam s Valentínou Tereškovovou a pozvaly jí do Československa na návštěvu, což ona slíbila.

Moskva podpis smlouvy

V Moskvě ve velkém kremelském paláci, byla dne 5. srpna podepsána smlouva, o částečném zákazu zkoušek jaderných zbraní. Smlouva byla slavnostně podepsána: Za SSSR A. Gromyko ministr zahraničních věcí, za USA D. Rusk státní tajemník, a za Velkou Britanii lord Home ministr zahraničních věcí. Přítomen byl i tajemník OSN. U Thant. Další státy podepisovali příležitostně smlouvu, a do nynější doby již podepsalo přes 100 států. Jedině nepodepsal president Francie De Gol.

Návštěvy státníků

President Ant. Novotný navštívil Indonesii, Kambodžské království, VDR., Barmský svaz. President navštívil ještě další státy jako NDR, SSSR kde byla podepsána Československo-sovětská smlouva, prodloužena o 20 let, o přátelství, vzájemné pomoci a spolupráci. Stalo se to 27. listopadu. Smlouvu podepsali Nikita S. Chruščov, Leonid Brežněv, Antonín Novotný a Jozef Lenart.

Valja Čajka

Dne 15. srpna přijela na slíbenou návštěvu, milá Valja Tereškovová, první kosmonautka světa. Čekala na ní veliká tůra, celá Praha jí zdravila, chtěla jí stisknout ruce, při příjezdu byla zasypána květinami. V tom radostném přivítání bylo tolik lásky že to není možno vypsat. Při projevu na Ostravsku pravila: „Těžko vylíčit slovy, co srdce cítí”, když mluvila o přátelství našich národů. Na konec poděkovala „Bojšoje spasívo”, za všechno, co Váš lid dělá pro upevnění nerozborné družby našich národů. Na ty dny Československo a zvlášť Praha nezapomene.

Živelní pohromy

V Indonesii 28. března 1963 vybuchla sopka Agung na ostrově Bali, obětí na životech 1478, zaplaveno bylo 50.000 pozemků lávou, tak jsou uplně zničeny. Statisíce občanů zůstalo bez přístřeší.

Skoplje

Ve Skoplji hlavním městě Makedonie, bylo silné zemětřesení, 26. července 1963, město mělo 60.000 obyvatel, bylo krásně vystavěné a po zemětřesení které trvalo minutu, zůstali jenom trosky, 220.000 občanů přišlo o přístřeší, na tisíce obětí na životě a tisíce raněných.

Kuba

Na Kubě v řijnu 1963 přelétl uragan „Flora” a postihl provinciji Oriente. Byla způsobena obrovská škoda na úrodě, všechno bylo zničeno a zaplaveno.

Itálie

15. řijna se sesula hora Pac do přehradního jezera Vajont, 6 obcí bylo úplně zničeno, kolem 2.000 mrtvých. Sesouvání stále pokračuje, vytlačuje vodu a jsou záplavy.

Snížení cen

Jelikož kalamity s dodávkami zboží přidělali občanům dosti hořkosti, musím je trochu přisladit. Dne 1. července byly v doprodeji sníženy některé průmyslové výrobky. Byly to, látky, svetry, oděvy, některé druhy fotoaparátů a jiné zboží pro potřeby občanů ve státě. Druhé zlevnění bylo 4.10. a sice: hodinky o 20 %, dámské punčochy zhruba o 25 %, víno o 5 Kčs. na litru, naopak pivo vícestupňové bude dražší o 0˙20 – 1˙20 Kčs. Třetí snížení cen, v doprodeji, od 1. listopadu: některé televizní přijímače, transistory, magnetofony až o 400˙- Kčs, psací stroje zn. Zeta – Konsul, latexové barvy o 28 %, látky o 30 %, a oděvy.

Národní divadlo

Dne 19.11. byla oslava 80. výročí znovuotevření Národního divadla v Praze, na počest tomu byla hrána opera Prodaná nevěsta. Byl vyzvednut základní kámen a opraveny spisy které byly poškozeny.

USA.

22.11. byl zavražděn president USA. John F. Kenedy, v Texasu, v městě Dallasu. Jelikož se přiklaněl a odhlasoval zákaz zkoušek atomových zbraní, nechali jej přívrženci války odpravit. Vrah není dosud zjištěn.

Zemětřesení u nás

Dne 3.12. bylo na Slovensku a v jižních Čechách kolem 7 h. ráno a 11 h. dopoledne slabé zemětřesení nejvyšší stupeň 4tý. V místnostech obchodu Vltavan se pohnuly stoly o 4 – 5 cm. Jinak bylo všechno v pořádku.

Návštěva

V řijnu 15ho přijela předsedkyně vlády Cejlonu, s. Sirimano Bandaranaiková, kterou přijal president Ant. Novotný a představitelé vlády. Rozhovor se týkal mezinárodních otázek a dobrých vztahů mezi Československou republikou a Cejlonem. Děkovala za pomoc, kterou jim poskytla Československá republika, a pozvala s. pres. Novotného na návštěvu na Cejlon. President pozvání přijal.