Z kroniky Včelné díl IV – VO. KSČ

Kronika Včelné, díl IV., r. 1963

VO. KSČ

Vesnická organizace ve Včelné začala rok 1963 s nádějí do pružnější práce, s. Kouba jako předseda byl na svém místě, dovedl lidem vysvětlit stávající nesnáze hlavně v zásobování. Ale zákeřná nemoc jej předčasně připravila o život, zemřel 12.I. 1963 ve stáří 58 let. Tím přišla strana KSČ o dobrého pracovníka. Novým předsedou byl zvolen s. Karel Princ, techn. úředník, zaměstnaný ve Velešíně „Jikov”. Činnost strany byla minimální, což zavinilo, že nebyla pro schůzování na Včelné vhodná místnost. Příčina malých návštech se odráží také v tom, že se ještě v malé místnosti hodně kouří. Členové KSČ jsou většinou staří lide hlavně ženy, v místnosti bývá jako v udírně, tak ti staří lidé přestávají schůze navštěvovat.

Že lidé na Včelné jinak smýšlejí, ukazuje tisk, který se hodně čte, nejvíce je odebíráno RP 97 k. a Jih. Pravda 105 kusů. Strana řeší všechny potřeby místního rázu, sociální problémy a jiné. V letošním roce bylo otevřeno pohostinství u Kalkušů, je tudíž třeba, aby se v práci strany přidalo do kroku, nemůžem se vymlouvat, že nemáme místnost. Dne 1. dubna zemřela Anežka Hodinová-Spurná, strana stratila dobrou pracovnici.