Z kroniky Včelné díl IV – Práce výboru žen

Kronika Včelné, díl IV., r. 1963

Práce výboru žen

Kulturní a agitační: Dne 29. února byl pořádán maškarní ples, který se výborně zdařil. Dne 7. března se konal "mezinárodní den žen," za účasti 60 % žen. V měsíci byl uspořádán zájezd do Čes. Krumlova, na divadelní festival, zůčastněno 53 žen. Ženy se zůčastňovali veškeré agitační práce v obci, na 1. máje, získávání žen na pomoc při sklizni okopanin pro farmu Boršov n/Vlt. a organizace KSČ i MNV. ženy byly vždy na místě.

Schůzovou činnost byla velmi dobrá scházely se v pondělí, také dvakrát za měsíc, vždycky byla pěkná účast a hodně se diskutovalo.

V měsíci dubnu byl proveden sběr železného šrotu, což se provádělo dva dny a bylo odpracováno 296 h. Ženy šily povlaky pro noclehárnu Jednoty Sokola a bylo odpracováno 81 hoď. Na upravě u památníku Rudé armády a u památníku padlých v obci, vysázení růží a ostatních květin 124 hoď. Při agitaci občanů na brigády v akci "Z", na sportovní stadion po dobu 6ti měsíců 275 hoď. Na brigádách na sport. stadionu odpracováno 92 h. Na okopaninách na farmě Boršov n/Vlt. 279 hod. Na sběru textilu po celé obci 85 hod. Celkem odpracovaly ženy 1.232˙- hodin.

Ženy z VŽ. pro přestárlé a nemocné občany,
jímž věnovali nějaké občerstvení vydáno