Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl IV – SČSP

Kronika Včelné, díl IV., r. 1963

SČSP

Odbočka SČSP ve Včelné měla v roce 1963 116 řádně platících členů. V červnu t.r. konala odbočka výroční besedu, na které byl zvolen nový výbor. Jelikož funkci předsedy nechtěl nikdo z členů výboru přijmout, byla svolána v listopadu výborová schůze, na níž byl zvolen za předsedu s. Minařík Josef, pokladníkem s. Prokeš Jan, ostatní funkce zůstali nezměněny. Činnost odbočky v r. 1963 byl minimální. Byla konána 1 výroční schůze, 6 výborových. Oslavy 1. máje a 9. května se konaly společně se všemi složkami Národní Fronty. Rovněž „Velká řijnová revoluce” se konala společně v měsíci Československo-Sovětského přátelství. Stáří členů se pohybuje od 50 až přes 70 let.