Z kroniky Včelné díl IV – Mateřská škola

Kronika Včelné, díl IV., r. 1963

Mateřská škola

Dne 10. února a 17. února zpestřily děti z M.Š. kulturní vložkou výroční schůze Obce Baráčníků a Jednoty. Soudr. Jiřina Holátová uč. MŠ. přijala v únoru funkci knihovnice v knihovně M.N.V. ve Včelné. K M.N.D.Ž. připravila M.Š. vystoupení dětí v Kulturním domě. Maminky dětí byly obdarovány plaketami s ovocem a květinami. V rámci MDD byly děti na školním výletě na Lipně, Čertové stěně, v Rožmberku a v Čes. Krumlově. 19. září výlet na Dívčí kamen. O prázdninách byla škola vymalována a provedeny různé opravy. U školy bylo odpracováno přes 340 hodin brigádně na zahradě a okolo školky na různých pracích a vysazování stromků. Bylo vybetonováno pískoviště, dále bylo vysázeno přes 30 stromků a keře. Školní lékař Dr. Mynář navštívil školu 3x a neshledal žádnou nemoc.

Od Obce baráčnické jsme dostali 330˙- Kčs. na zakoupení čerpadla s boilerem, od Jednoty 200 Kčs, čerpadlo stálo 2.000˙- Kčs. Výborem žen byl darován leštič parket, Osvětová beseda zapůjčila k stálému užívání vysávač prachu, a na hračky dala O.Bes. 840˙- Kčs. Před Vánoci koupil MNV pro školku 2 psací stoly, 2 pracovní stoly pro kuchyni, nádobí do kuchyně, povlaky na 19 lehátek, jablka, pomeranče v ceně 2.000˙- Kčs. Bylo dáno před budovu železné zábradlí a ke schodům do jídelny.

Dne 7.11. již po třetí na počest Velké řijnové revoluce byl uspořádán Lampionový průvod k památníku Rudé armády, přes vesnici s dětmi z mateřské školy, zaměstnanci školy, rodiči, za přítomnosti MNV a VŽ.

Dne 23.12. uspořádána beseda pod vánočním stromkem a děti podarovány balíčkami v ceně 25˙- Kčs.

Děti byly na zájezdě v Liberci, v Praze, dále byly na Laterně magice a na filmu o Boženě Němcové. Na to jím přispěla peněžitě místní skupina ROH v Boršově n/Vlt. Pravidelně jezdí 2x za měsíc na filmové představení. S. řeď. Zevlová složila 2. července maturitní zkoušku na 4leté pedágogické škole v Prachaticích.

V červnu odešlo 16 dětí do národní školy, v září bylo zapsáno 36 dětí, zaměstnaných matek. Během roku se zvýší počet dětí na 40-45 dětí. To o činnosti mateřské školy ve Včelné.