Z kroniky Včelné díl IV – Obec Baráčníků

Kronika Včelné, díl IV., r. 1963

Obec Baráčníků

Baráčnická obec vyvíjela letošního roku následující činnost: Konalo se 9 sousedských sedění, 1 výroční a 2 konšelské. Stav členů na OB. 97 členů, stoho 46 žen a 51 mužů. Během roku zemřeli 3 ženy a 2 muži. Jsou to: Šálková Anna, Fišerová Karla, Turinská. Z mužů Musil Jos. a Pícha Fr. Přijati byli 3 členové, 1 žena a 2 muži. Členové OB. se zůčastňovali všech kulturních podniků, zejména MDŽ, oslav 1. máje, oslav VŘSR. OB byly uspořádány 2 zájezdy, 1 jednodenní směr Zvíkov, Orlík, druhý dvoudenní směr západočeské lázně Karlovy Vary, Teplice, Lidice a domu.

Obec uspořádala přednášku s. Feitla o Kubě, kde působil 10 měsíců na montážích. Zábavy byly pořádány 2x a sice 1 ples, a posvícenskou zábavu. Mateřské škole bylo darováno 330˙- Kčs. na čerpadlo. V akci Z bylo odpracováno celkem 373 hodin. Na lesní brigádě 298 h, celkem bylo odpracováno 671 hoď. Od MNV. obdržela OB veřejnou pochvalu s diplomem „Čestného uznání”, za práci v naší obci. OB vede vzorně Lojda Frant.

Obec měla v r. 1963

Příjem 8.439 49 h
Vydání - 6.189 98 h
Zůstatek 2.249 51 h
Na kontě 919 61 h
Celkové jmění: 3.165 52 h