Z kroniky Včelné díl IV – Odbočka Českoslov. červ. kříže

Kronika Včelné, díl IV., r. 1963

Odbočka Českoslov. červ. kříže

Odbočka ČSČ kříže vykonala kus záslužné a nežistné práce. Vysoko překročila plán náboru členstva, a má již na 100 členů. Sedum ZH. ošetřilo na 128 úrazů, některé dosti těžké a odpracovali tím na 100 hodin. Mimo toho odpracovali při službě při různých sportovních a jiných podnicích 280 hodin. Členky výboru spolu s VŽ. se zůčastnili sběru starého šatstva a textilu. Lidový hygienici provedly průzkum v podnicích Jednoty a v Mateřské škole. Sestry se zůčastnili školení v KÚNZ. Zdravotní hlídky konali 2x sraz. Členové výboru prodali 110 losů věcné loterie Č.Č.K. a kalendářů. K mnoha dárcům krve se přihlásily ještě 4 členky: s. Čížková Božena, s. Prokešová Alžběta, s. Kočerová Marie, a s. Vavrušková Libuše.

To je jenom zhruba práce za r. 1963, skupiny ČSČK. Zvlášť je třeba vyzdvihnout práci předsedy s. Kotýnka. Podle jeho vyprávění pracuje u Červeného kříže od r. 1917 a u sboru hasičů od r. 1918. Skupinu ČSČK vede již mnoho let obětavě a nezištně, i když poslední dobou mu neslouží zdraví. Zorganizoval početnou skupinu, hodnou uznání.