Z kroniky Včelné díl IV – Úvod

Kronika Včelné, díl IV., r. 1964

Úvod

Rok 1964 byl rokem práce a velkých událostí, ve světě se dalo všechno do velkého varu. V Africe a ve východní Ásii se bojovalo, a na válku se připravovali i evropské západní státy, hlavně naši sousedé v Německé spolkové republice. Dnes však je již jiný svět, národy všech států, nevyjímaje ani státy kapitálistické, pracují proti válce a brání mír všemi silami. Státníci se navštěvují, vyjednávají, aby všechny konflikty byly zažehnány, aby byl mír pro všechny národy na světě, aby se národům lepe a bez strachu ve světě žílo, aby se mohl každý občan věnovati své práci a být klidný o budoucnost svých dětí. K tomu směřují vzájemné návštěvy našich představitelů našeho a všech ostatních hlavně socialistických států, velký podíl na této práci má SSSR se soudr. Nikitou Sergejevičem Chrusčovem. My si musíme přát, aby se usilovná práce apoštolů míru zdařila a nastal konečně tak dlouho očekávaný mír na celém světě.

Napsal kronikář

Fišer J.